نکات مهم برای تغییر نام دامنه در سال 2021

تغییر نام دامنه یا انتقال موفقیت‌آمیز سایت از نظر جان مولر در گوگل به این صورت مطرح شده است که بتوانیم مشکلات تغییر نام دامنه را به حداقل برسانیم. URLهای قبل و بعد را بررسی کنید در زمان تغییر نام دامنه، داشتن نقشه از هر دو سایت به شما کمک می‌کند تا از  URLها به‌عنوان […]