چگونه با داستان‌پردازی داده مخاطب جذب کنیم؟

هنگامی‌که می‌خواهید بر مخاطبان خود تأثیر بگذارید، خواه مدیران شرکت شما باشند، یا یک تصمیم‌گیرنده احتمالی یا گروهی از مصرف‌کنندگان، یکی از قدرتمندترین ابزارها در اسلحه‌خانه شما، داده‌ها است. مطالعات بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد مدیران چگونه از داده‌ها در فرایندهای تصمیم‌گیری خود استفاده می‌کنند.بااین‌حال، ازآنجاکه در صنعت خود غرق‌شده‌اید، می‌توان به‌راحتی تصور کرد […]