تنبیهات گوگل در سال 1400 چیست و چگونه حل می‌شود؟

در سرچ کنسول گوگل تابه‌حال برای شما پیش‌آمده است که گزارش اقدام دستی را دریافت نمایید؟ هول نکنید! در ادامه مطلب در خصوص برطرف‌کردن تنبیهات گوگل در سئوکده روش‌هایی را به شما ارائه می‌دهیم. در حیطه تنبیه‌های گوگل دیتاهای غلط FUD (ترس، عدم اطمینان و تردید) در دسترس هستند. اغلب در تنبیهات گوگل یکی از […]