آیا برچسب های H1 برای رتبه بندی ضروری هستند؟

آیا برچسب های H1 برای رتبه بندی ضروری هستند؟در روزهای ابتدایی بازاریابی سئو، سئوکاران معمولاً همان دو روش تکراری را می‌شنیدند که بارها تکرار شده است: عنوان صفحه خود را در برچسب‌های h2 قرار دهید. در هر صفحه از یک  و فقط یک  برچسب H1 استفاده کنید. آیا برچسب های H1 برای رتبه بندی ضروری […]