7 ترند گوگل که در 2021 همچنان ادامه خواهد یافت

همه می‌دانند که SEO یک صنعت با تغیر سریع است. گوگل به طور مستمر فناوری‌های جدیدی را معرفی می‌کند و فناوری‌های قدیمی را برای بهبود کیفیت نتایج جستجو، به‌روز می‌کند. در این مقاله از سئو کده چند ترند گوگل را ارائه می‌دهیم که باید در سال 2021 به‌خاطر بسپارید. 1. جستجو با کلیک صفر همچنان افزایش می‌یابد بین […]