لینک‌های غیرفعال و حذف آن‌ها

اگر سایتی دارید قطعاً ساعت‌های زیاد و کارهای سختی انجام دادید تا آن را به یک منبع ارزشمند برای کاربران تبدیل کنید. اما اگر لینک‌های شما کار نمی‌کند و غیرفعال است، این امر می‌تواند تمام‌ کارهای شما را از بین ببرد. در این مقاله لینک‌های غیرفعال و تاثیر آن‌ها بر سئو سایت را بررسی کنیم.ما […]