صفحات زامبی چه هستند و باید با آنها چه کرد؟

بسیار عادی است که وقتی یک وب‌سایت را راه‌اندازی و پیاده‌سازی می‌کنید صفحات زامبی در آن پیدا شوند. اکثر مدیران سایت ها برای افزایش رتبه سایت خود از سئو که این صفحات روی سئو تأثیر می‌گذارند. اگر صفحات زامبی در سایتتان وجود نداشته باشد به این معناست که شما اصلاً سایتی ندارید. به‌عبارت‌دیگر صفحات زامبی […]