سختی کلمه کلیدی چیست؟ بهترین ابزار بررسی آن

یکی از سؤالات واضح در هنگام جستجوی کلمه کلیدی این است که چقدر سخت در SERPs رتبه می‌گیرد و شروع به کسب ترافیک رایگان می‌کند. از مهم‌ترین کارها برای جستجو کلمه کلیدی توجه به درجه سختی کلمه کلیدی است. اما یکی از رایج‌ترین اشتباهات در هنگام تحقیق کلمه کلیدی تمرکز کامل بر حجم جستجو به‌عنوان […]