6 باور غلط معمول درباره گوگل SERP

با تعریف SERP شروع کنیم. تا بدانیم راه های درست و اشتباه برای آن را تشخیص دهیم. SERP، نمایش نتیجه سرچ هرچیزی در صفحه جستجو مانند گوکل است.ما روش‌های بهینه سازی سئو سعی در کسب رتبه بهتر ارگانیگ هستیم. عولمل زیادی در رتبه بندی در این صفحات وجود دارند و همچنین عوامل زیادی برای کاهش […]