چگونه کلمات کلیدی مرتبط پیدا کنیم و چگونه از آن‌ها استفاده کنیم؟

اگر می‌خواهید محتوایی بسازید که در رأس موتورهای جستجو قرار بگیرد و ترافیک ارگانیک دریافت کنید، شما باید یاد بگیرید که چطور اعتبار موضعی بسازید و تخصص موضعی خود را نشان دهید. دیگر فقط کلمات کلیدی را بهینه نمی‌کنید، بلکه کل موضوع را بهینه می‌کنید. یکی از مهم‌ترین کارها برای بهینه‌سازی متن یافتن کلمه کلیدی […]