اشتباهات رایجی که بهره‌وری شما را کاهش می‌دهد

شما تنها کسی نیستید که در محل کارگاهی اوقات بی‌حوصله می‌شوید، تحقیقات نشان می‌دهد 26٪ افراد پس از اتمام کار، هنگامی‌که شرکت را ترک می‌کنند، بی‌حوصله هستند؛ معمولاً احساس می‌کنید که کل امروز را در حال انجام کاری بودید اما کار مهمی انجام نداده‌اید، و علی‌رغم آن می‌خواهید اهداف اصلی خود را سازماندهی کنید و پس […]