چرا نباید از کلیدواژه کانونی تکراری استفاده کنید؟

کلمه کلیدی کانونی عبارت واحدی از لیست کلمات کلیدی احتمالی است که می‌خواهید صفحه سایت برای آن‌ها رتبه‌بندی شود.اگر مشتاق رتبه‌بندی برای یک کلمه کلیدی خاص هستید، احتمالاً وسوسه خواهید شد که بسیاری از مقالات سایت خود را برای یک کلیدواژه کانونی تکراری سئو کنید. اما، این همان چیزی نیست که کلیدواژه‌های کانونی به‌خاطرش ساخته […]