تبلیغات در گوگل به چه صورت انجام می‌گیرد؟

در هر ثانیه، هزاران نفر جستجو در گوگل انجام می‌دهند بیش‌تر صفحه‌ها نتیجه جستجو شامل تبلیغ‌های شما در گوگل است با پرداخت هزینهٔ کمی از مشاغل تبلیغات گوگل می‌تواند روشی برای راهنمایی کردن افراد هدف به وب‌سایت باشد وقتی‌که فردی به دنبال محصول یا خدماتی می‌گردد که مربوط به کار شما باشد گوگل شما را […]